مطالعات سیاستگذاری آموزش عالیرشد واقعی علمی؟

یکی از دغدغه هایی که صاحبنظران و عالمان عرصه علمی کشور را به خود مشغول کرده، این است که آیا چند برابر بودن رشد علمی کشور نسبت به متوسط جهانی و رتبه ی و جایگاه 16 در تولید علم تا چه میزان واقعی است؟ 

کلیپ زیر نمونه ای است که به این دغدغه پرداخته است. 

                                            مشاهده کلیپ

این کلیپ ابتدا توضیح می دهد که بین تولید علم کشورها و توسعه یافتگی آنها رابطه مستقیم وجود دارد. سپس اشاره می کند که نرخ تولید علم ایران نیز بسیار خوب است لکن بخاطر اشکال در مدیریت دانش و اتصال آن با صنعت، اثرگذاری کمتری در پیشرفت کشور دارد. به طوری که مسائل اکثر پژوهش های ما، مسائل کشورهای توسعه یافته است و در قالب مشکلات جامعه ایران طرح ریزی نشده اند. 

سپس در اینکه شاخص  تعداد کمی مقالات آیا دال بر رشد علمی است, تشکیک وارد می کند. و بیان می دارد شاید این شاخص، شاخص خوبی برای سنجش رشد واقعی علمی نیست. به عنوان جایگزین، شاخصی کیفی پیشنهاد می دهد که همانا میزان ارجاع به مقالات است. 

شاخص رشد واقعی علمی چیست؟ 

شاخص اولی همان طور که در کلیپ مشاهده نمودید، یک شاخص کمی و ظاهری است و کاری با کیفیت مقالات ندارد. شاخص دومی که شاخص کیفی تلقی می گردد نیز هرچند کیفیت مقالات را تا حد زیادی تضمین می کند ولی هنوز نمی توان یقین داشت که مقالات مسائل بومی ما را حل می کند. 

بنابراین پیشنهاد این است که بجای اینکه شاخص هایی برای کلیت مقاله بدهیم، ابتدا از مساله و مساله شناسی ، کیفیت و فایده آن پرسش کنیم . بر همین اساس شاخص نافعیت مقالات پیشنهاد داده می شود که کارساز تر از دو شاخص معرفی شده، خواهد بود. در اسلام نسبت به نافعیت علم تاکیدات بسیاری می بینیم به طوری که در تعقیبات نماز عصر می خوانیم «الهم انی اعوذ بک من علم لا ینفع» یعنی خدایا من به تو از علم که سود نبخشد، پناه می آورم.دکتر حسین مطیع در کتاب"علم نافع در قرآن و احادیث" این بحث را به خوبی تحقیق نموده اند. 

منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : شاخص ,مقالات ,علمی ,کلیپ ,واقعی ,کیفیت ,کیفیت مقالات ,واقعی علمی ,اینکه شاخص ,علمی کشور

معرفی کتاب؛ علم و تمدن در اسلام

سهم تمدن اسلامی در تاریخ علم موضوعی است که همیشه علاقه مندان و متخصصان تاریخ علم و اسلام شناسی را به خود مشغول داشته است. دکتر سید حسین نصر، اسلام شناس پر آوازه ایرانی، جزو سلسله کتاب های تاریخ علم، علم و تمدن در اسلام را به نگارش درآورد تا بدین نیاز پاسخی گفته باشد.

این کتاب که توسط احمد آرام ترجمه شده است، از نثر روان و شیوا و مضامینی آشنا برای رده های مختلف مخاطبان برخوردار است. 
در فصل اول کتاب به چهره های جهانی علوم انسانی مانندجابرابن حیان، یعقوب کندی تا شیخ بهاء الدین عاملی پرداخته است. در فصل دوم که به نظر مهم ترین و زیباترین فصل کتاب است، شالوده دستگاه تعلیم و نظام تربیتی در تمدن اسلامی را از زمان پیامبر تا همین اواخر توضیح می دهد. در فصل های سوم تا دوازدهم به ترتیب به موضوعاتی چون جهانی شناسی، هیات، جغرافیا، تاریخ طبیعی ، فیزیک، ریاضیات، علوم نجوم، پزشکی ، علوم انسانی، سنت کیمیائی، فلسفه ، کلام و عرفان می پردازد. 
                                                             
درفصل دوم از لحاظ آموزش مهم ترین فصل کتاب است موضوعات زیر و نکات آن واقعا مورد توجه است. 
1-طبقه بندی علوم طرحی برای وحدت علوم بوده است که در تمدن اسلامی شروع این قصه با معلم ثانی حکیم فارابی بوده است. 

2-در باره طبقه بندی علوم دیگران نیز کارهای بسیار خوبی انجام داده اند مانند مفتاح السعاده یا موضوعات علوم طاشکبری زاده یا نفائس الفنون و کشف الظنون حاجی خلیفه 

3-اولین سازمان تعلیمی مسجد بوده است ولی بعد ها مکتب خانه که همان اطراف مسجد ساخته می شده است این کار را برعهده داشته است. 

4-در آموزش تمدن اسلامی شاکله اولیه خیلی مهم بوده است و به این نکته توجه بسیاری می شده است و اغلب نیز شاکله قرآنی را بهترین مبنا برای شروع یادگیری علم می دانستند و طلبه علم از قرآن و مباحث اطراف آن شروع می کرده است. حتی یادگیری الف با و خواندن و نوشتن و...در راستای یادگیری قرآن صورت می گرفت. 

5-به غیر مکتب، درجات بالاتر تعلیم توسط محلی به نام مجلس صورت می گرفت که در راس آن حکیمی کامل به تدریس می پرداخت. این حالت تا قرن چهارم ادامه داشت. بعد از آن سازمان های عالی تعلیمی در مصر و در ایران توسط خواجه نظام الملک با تاسیس نظامیه رونق گرفتند.  

6-محتوای آموزش براساس یک تئوری آموزش بوده است، و سیری نسبتا از علوم نیمه مجرد شروع شده(مانند عدد و حساب) به علوم مادی (علوم طبیعی و تجربی)و سپس به علوم مجرد عالی (فلسفه اولی و منطق) می رسد. مسلما فهم و تکمیل این سیر بسیار مغتنم و ارزشمند خواهد بود. 

منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : علوم ,تمدن ,بوده ,کتاب ,اسلامی ,آموزش ,تمدن اسلامی ,بندی علوم ,طبقه بندی

پدیده ممتاز دانشگاه امام صادق(ع)

ششمین جلسه هیات امنای جامعه امام صادق(ع) با حضور آیت الله آملی لاریجانی رئیس هیات امنا و سایر اعضا برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه امام صادق(ع)، در این جلسه اساسنامه جدید جامعه امام صادق(ع) به تصویب نهایی  رسید.

همچنین اعضای جدید هیات مدیره جامعه امام صادق(ع) نیز انتخاب شدند.

دانشگاه امام صادق (ع) از سوی رهبرمعظم انقلاب، پدیده ی ممتاز نامگذاری شده است که می تواند کانون تحول و ارتقاء معارف اسلامی و علوم انسانی باشد. انتظار این است که این مرکز به عنوان یک دانشگاه الگو سرعت بیشتری در کارهای روزمره خود بدهد و به قولی مدیریت جهادی را برای رسیدن به قله های بزرگ ترسیم شده بر خود دانشگاه حاکم کند. طبیعتا این فضا ابتدا باید از هیات امنا شروع شده و به دیگر قسمت های دانشگاه سرریز شود. منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : دانشگاه ,صادق ,امام ,هیات ,جامعه ,امام صادق ,جامعه امام ,دانشگاه امام ,هیات امنا

رتبه بندی دانشگاه

انواع روش های رتبه بندی دانشگاه عبارت اند از؛ تایمز ، شانگهای و وبومتریک. این سه روش رتبه بندی، معروف ترین شکل رتبه بندی دانشگاه ها در جهان اند.
1-تامیز؛ 5 معیار و 12 شاخص که عوامل اصلی آن شامل فضای یادگیری(30درصد)استناد ها(22درصد) پژوهش از نظر حجم و درآمد(30درصد) درآمد صنعتی و نوآوری(2.5درصد)،اعضای هیات علمی و دانشجویانخارجی(5درصد)


یکی دیگر از روش های معروف رتبه بندی دانشگاه ها روش رتبه بندی علمی دانشگاه های جهانی شانگهای است. که 4 معیار و 6 شاخص دارد که عوامل اصلی آن؛کیفیت آموزش(10درصد)کیفیت هیات علمی(40)نتایج تحقیقات (40)اندازه سازمان (10)


روش سوم رتبه بندی دانشگاه به وبومتریک معروف است که انجام دهنده آن موسس آن انجمن ملی تحقیقات اسپانیا است. دراین روش 4 معیار و 7 شاخص معرفی می شوند که عوامل اصلی آن عبارت اند از؛اندازه(20)فایل های غنی(15)دید(50)پژوهش(15)

(جعفری و دیگران،1390، ص 50)

 رتبه بندی تایمز به طور مشخص براساس شاخص های زیر صورت می گیرد: 

دانشگاه ایران در این رتبه بندی وضعیت نسبتا بهتری بخود گرفته است است که در جداول زیر مشاهده می کنید؛ 

رتبه بندی تایمز درباره دانشگاه های ایران

رتبه بندی تایمز و ایران

                                                                                                                                    منبع

منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : بندی ,رتبه ,دانشگاه ,شاخص ,اصلی ,علمی ,رتبه بندی ,بندی دانشگاه ,عوامل اصلی ,هیات علمی

بازبینی رشته ها بر اساس طرح آمایش آموزش عالی

محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در گفت‌وگو با خبرنگار گروه دانشگاه خبرگزاری فارس  

                                     

 جهت‌گیری‌هایی برای حرکت دانشگاه‌ها به سمت مأموریت‌گرایی انجام شده، به‌طوری‌که تدوین طرح آمایش آموزش عالی در همین راستا صورت گرفت.وی افزود: با توجه به طرح آمایش آموزش عالی، دانشگاه‌ها رشته‌های خود را براساس نیاز منطقه و استان راه‌اندازی می‌کنند و بازبینی رشته‌ها نیز در تمام مقاطع تحصیلی دانشگاه‌ها در دستور کار قرار گرفته است.

تامل؛

طراحی رشته های آکادمیک در کشور ما تبدیل به برنامه ریزی محتوا و مواد درسی شده است. به عبارتی فهم ما از تحول در علوم انسانی خلاصه شده است در تغییر محتوای درسی بدون تغییر در نظام آموزشمان درسطح دانشگاه ها. آشفتگی ما در آموزش عالی به همین جا ختم نمی شود بلکه آزادی عمل بی قاعده و ذیل یک چتر واحد نبودن دانشگاه ها منافع ملی ما را به حداقل رسانده است. در این میان دانشگاه آزاد موصوف خود را به عنوان آزاد بودن، به خوبی به نمایش گذاشته است و می گذارد.(چون وزارت علوم و وزیر محترم سعی بر حفظ مشی اعتدال و سازش دارند نه جدیت در اجرای قانون). اشکال بعدی این است که جدایی دانشگاه از حوزه و تعلیمات الهی نهاد علم دانشگاهی را به شدت متضررکرده و سکولار بار آورده است. 

اما طرحی که آقای فرهادی برای بازبینی رشته ها دارد آیا خوب است و باید دنبال شود؟ 

قطعا همین طور است باروری علم  قسمت های مختلفی دارد که یکی از مهم ترین آن محتوای آموزشی است. اما نکته ی مهم این است که این بازبینی ها با رویکرد تحول عمیق در آن رشته ها باشد. ماموریت های دانشگاه ماموریت های بزرگ و تحول خواهانه باشد. بنابراین اصل این اقدام قابل تحسین است به شرطی که اصل طرح آمایش آموزش عالی با جهت گیری تمدنی و افق بلندی تدوین گردد. 

چون ما لایق بهترین ها هستیم.

منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : آموزش ,دانشگاه ,بازبینی ,رشته ,عالی ,آمایش ,آمایش آموزش ,آموزش عالی ,بازبینی رشته

اندکی در باب وحدت حوزه و دانشگاه

مصاحبه اخیر حجت الاسلام دکتر پارسانیا به مناسبت روز وحدت و حوزه ودانشگاه ، مرا بر آن داشت که درمورد وحدت حوزه و دانشگاه اندکی قلم بزنم. روز وحدت حوزه و دانشگاه روز شهادت مرد بزرگ انقلاب شهید مفتح است که از منادیان و عاملان این شعار مقدس بودند.

                حجت الاسلام پارسانیا

حجت الاسلام حمید پارسانیا در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به وحدت حوزه دانشگاه گفت: شکل های مختلفی می توان برای  وحدت حوزه و دانشگاه تصور کرد، اما آن شکلی که شکل مطلوب است، در واقع یک نظام آگاهی معرفتی و علمی متلائم و متعامل است.

دکتر عماد افروغ در مقاله ای تحت عنوان پنج رویکرد به وحدت حوزه ودانشگاه اشاره می کنند و در جمع بندی به رویکرد های ذیل اشاره می کند

1-وحدت سیاسی و عاطفی 

نویسنده اشاره می کند که این رویکرد به رویکرد امام معروف است و ولی اشاره می کند که امام در اوایل نهضت و انقلاب این رویکرد را داشتند و فهم امام با لایه های عمیقتری نیز ممکن است

2-وحدت معرفتی :

به این معنا که حوزه و دانشگاه از روش شناسی واحد برای تولید علم استفاده کنند که نویسنده به شدت این رویکرد را سطحی و نقد می کند

3-وحدت ایدئولوژیک

به نحوی به هدف و کاربرد یکسان علم برای رسیدن به حقیقت و حل مسائل اجتماعی جامعه اسلامی اشاره می کند

4-وحدت ساختاری

وحدت سازمانی و اداری به منظور هماهنگی در انجام اموری که بین این دو نهاد مشترک است یا اثرگذاری آنها مشترک است.

5-وحدت مبتنی بر تقسیم کار

در این رویکرد یک قسمت از تولید علم را معمولا بخش فرهنگی و ارزشی و کلیات است را به حوزه های علمیه و قسمت عملیاتی، علمی، جزئی تر را به دانشگاه محول می کنند. نظر مختار آقای دکتر افروغ نیز همین رویکرد است

به نظر شما رویکردی که آقای پارسانیا در این مصاحبه بیان فرموده اند به کدام رویکرد بالا شبیه است؟

شاید قضاوت سخت یا غیر ممکن باشد. ایشان هماهنگی بسیار ذاتی و وجودی می بینند.به نظر می رسد که ایشان یک افق بسیار بالاتری از وحدت حوزه دانشگاه را بر روی دهه پنجم انقلاب در نظر دارند و بحث ایشان از می توان هماهنگی وجودی این دو نهاد از طریق هماهنگی دستگاه فکری دانست. البته چنین نگاهی ابهام و غیر قابل لمس و مدیریت بودن این نوع وحدت را هم تا حدی به همراه خود خواهد داشت و این شاید مهم ترین چالش ما در مساله وحدت حوزه و دانشگاه است

به نظر حقیر هرچند تفکر حول وحدت حوزه و دانشگاه خوب و راهگشاست ولی تا زمانی که بستر و نهاد های لازم و متناسب و کارآمد(چون بعضی ازبسترهای فعلی واقعا کارآمدی نداشته و ندارند) برای ارتباط وحدت آمیز این دونهاد فراهم نشده باشد، این حرف های خوب و عمیق خواهان و تقاضایی ندارد. شاید اگر بستر وحدت ایجاد شود ، رویکرد وحدتی، فراتر از  رویکرد های حاضر به روی ما گشوده شود. شایدی که خیلی دور از واقعیت نیست.


منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : وحدت ,حوزه ,رویکرد ,دانشگاه ,اشاره ,هماهنگی ,وحدت حوزه ,حوزه دانشگاه ,حوزه ودانشگاه

قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور

دعوای بسیار معنادار و پرحاشیه ای اخیرا بر سر همین قانون بین دانشگاه آزاد و سازمان سنجش (و وزارت علوم) ایجاد شده است. این مناقشه بسیاری از دانشجویان را سردرگم کرده است. دانشگاه آزاد در کشور ما یک پدیده ای است که تا حدی موجب ترویج علم و یادگیری مهارتها برای اقشار مختلف جوانان گشت ولی اینکه دانشگاه آزاد در آموزش عالی (که اسمش روش هست یعنی کسی اگر خواست تحصیلات بیشتری داشته باشه می رود آموزش عالی) حتی در سطوح تحصیلات تکمیلی ارشد و دکتری  اجازه فعالیت داشته باشد، محل سوال و مناقشه است. چرا که این سطوح باید برای کسانی باشد که اولا واقعا کشور نیاز دارد و ثانیا آنها نیز توانایی کار علمی عمیق را دارند و این مهم با بازکردن قفل دانش با کلید پول برای همه خیلی همخوانی و سازگاری ندارد. 

در ادامه متن قانون سنجش و پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی را باهم مرور می کنیم؛


ماده۱- تعریف اصطلاحات به کار رفته در این قانون به شرح زیر است:

الف- دانشگاه: به کلیه دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی تحت پوشش وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دانشگاه فرهنگیان و دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی غیر دولتی اطلاق می‌شود.

ب- وزارتین: به وزارتخانه‌های علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اطلاق می‌شود.

پ- سنجش: فرآیندی است که با هدف ایجاد وحدت رویه و هماهنگی در بین دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی و پژوهشی، ایجاد فضای رقابتی یکسان و برقراری عدالت آموزشی برای کلیه داوطلبان تحصیلات تکمیلی از طریق آزمون، مصاحبه علمی، بررسی سوابق آموزشی و پژوهشی و فناوری انجام می‌شود.

ت- پذیرش: فرآیندی است که با شرکت داوطلب در آزمون آغاز و با بررسی سوابق آموزشی، پژوهشی، فناوری، انجام مصاحبه علمی و سنجش عملی تکمیل و با اعلام نتایج قبولی توسط وزارتین از طریق سازمان سنجش آموزش کشور و مرکز سنجش آموزش وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی پایان می‌یابد.

ث- تحصیلات تکمیلی: شامل مقاطع کارشناسی ارشد ناپیوسته، دکتری ناپیوسته و دکتری تخصصی می‌باشد.

ماده۲- برنامه‌ریزی، هماهنگی و نظارت بر نحوه سنجش و پذیرش دانشجوی تحصیلات تکمیلی به شورای سنجش و پذیرش دانشجو در دوره‌های تحصیلات تکمیلی در دانشگاه‌ها با ترکیب زیر واگذار می‌شود که در این قانون به اختصار «شورا» نامیده می‌شود:

۱- وزیر علوم، تحقیقات و فناوری (رئیس شورا)

۲- وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی

۳- دو نفر از رؤسای دانشگاه‌های دولتی به انتخاب وزارتین

۴- رئیس دانشگاه آزاد اسلامی بدون حق رأی

۵- رئیس دانشگاه پیام نور

۶- رئیس سازمان سنجش آموزش کشور (دبیر شورا)

۷- دو نفر از نمایندگان کمیسیون آموزش، تحقیقات و فناوری به عنوان ناظر

                         

ادامه مطلب
منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : آموزش ,سنجش ,تحصیلات ,تکمیلی ,دانشگاه ,عالی ,تحصیلات تکمیلی ,آموزش عالی ,دانشگاه آزاد ,بهداشت، درمان ,سنجش آموزش ,دوره‌های تحصیلات تکمیلی ,وزا?

حلقه های 14 گانه مدیریت تولید علم

دکتر پیغامیدکتر عادل پیغامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و استاد اقتصاد است و از جمله افرادی است که در اولین نشست راهبردی محضر مقام معظم رهبری سخنرانی کرد. به گفته خودش بیش از بیست سال است که در باب تحول درعلوم انسانی تامل کرده و البته این دغدغه در سخنانش موج می زند. آنچه پیش روی شماست نتیجه نزدیک به سه ساعت گفت و گوی با ایشان است؛ایشان در این گفتگو به بیان حلقات زنجیره ی مدیریت دانش و تحول علوم انسانی پرداختند و در هربخش مثال هایی را بیان کردند و ضمنا به آسیب شناسی تحول در علوم انسانی در ایران نیز پرداختند

حلقات نامبرده ایشان که بسیار کامل و جامع هستند به شرح زیر است لکن تفصیل این حلقات را می توانید در متن مصاحبه مشاهده کنید

1.نظریه پردازی 

2.شاخص سازی 

 3.تعیین علوم انسانی در کشورداری

       4.فرهنگ سازی و رفتار سازی 

       5.مدیریت آموزش و پژوهشی و نظام کارآمد آموزشی و پژوهشی 

       6.مدیریت اطلاعات 

        7.مدیریت دانش

         8.آینده پژوهی

         9و10-تاریخ علم و تاریخ وقایع


        11و 12- علوم مضاف و علوم درجه 2


         13.توجه به علوم انسانی مضاف

      14.مدیریت منابع انسانی اسلامی 

این چهارده تا حلقه حرکت رو به جلو تولید علم و تحول در علوم انسانی را در جلو دیدگان ما قرار می دهد. ترتیب این حلقه تا حدی مهم است ولی اینها به گفته جناب دکتر برش هایی است از آنچه در جریان تولید کشور رخ می دهد

مطالعه این گفت و گوی بسیار جالب را در لینک زیر دنبال کنید

 

                                      متن مصاحبه با دکتر پیغامی

منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : علوم ,انسانی ,مدیریت ,تحول ,تولید ,حلقه ,علوم انسانی ,مدیریت دانش

آزادی علمی

شالوده آزادی علمی(academic freedom) برگرفته از آزادی های فردی و مدنی است و پیوندی منسجم با استخدام رسمی(یا حق استخدام دائمی استاد)  و استقلال دانشگاهی دارد. سر آغاز بهره گیری از مفهومی آزادی علمی به دانشگاه های آلمان باز می گردد که بر دو اصل آزادی فلسفه پردازی (freedom of philosophizing) و آزادی تحقیق(freedom of inquiry) تاکید داشتند. (Brown and Bae                 آزادی علمی

1940 م، انجمن استادان ایالات متحده وانجمن مدارس عالی آمریکا بیانیه آزادی علمی و استخدام رسمی را منتشر کردند که اصول مهم این بیانیه چنین است

*آزادی کامل در پژوهش و انتظار نتایج آن-بجز پژوهش های سودآوری که باید موافقت مسئولات دانشگاه انجام شوند- حق اعضای هیئت علمی است مشروط بر اینکه آنان وظایف خود را به بهترین وجه در سطح قابل قبول انجام دهند.

*اعضای هیئت علمی باید در کلاس درس در بحث و گفت و گو درباره ی موضوع تدریس خود آزاد باشند؛ ضمن آنکه باید با احتیاط کامل از طرح موضوعات جنجالی و بی ارتباط با موضوع تدریس پرهیز کنند

مهم ترین ادله مخالفان آزادی علمی؛ 

1-دانشگاه اساسا باید نیازهای جامعه و دولت را حل کند و دولت حق دارد که در جهت دهی علم و پژوهش دخالت کند. 

2-آزادی علمی، همواره پوششی برای پنهان کردن علمکرد ضعیف و غیر علمی برخی اعضای جامعه دانشگاهی بوده است

منبع: دائره المعارف آموزش عالی 


منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : آزادی ,علمی ,پژوهش ,دانشگاه ,freedom ,استخدام ,آزادی علمی ,موضوع تدریس ,استخدام رسمی ,هیئت علمی

معرفی پایگاه ایرانداک

 پژوهشگاه علوم و فناوری اطلاعات ایران» (ایرانداک) که از سال 1388 به این نام خوانده می‌شود، بر پایه گاه‌شمار و همچنین نخستین سند در این زمینه، در یکم مهر ماه سال 1347 با نام «مرکز اسناد ایران» تأسیس شد. مأموریت بنیادین ایرانداک بر پایه اساس‌نامه و برنامه استراتژیک آن؛ پژوهش، مدیریت دانش، آموزش، همکاری‌های پژوهشی و اطلاع‌رسانی، و پشتیبانی از سیاست‌گذاری علم و فناوری است که در سازمانی وابسته به وزارت علوم، تحقیقات، و فناوری و زیر نظر هیئت امنا با نام نمادین «گنج دانش» و شعار «به‌ از گنج دانش به گیتی کجاست» انجام می‌شود.
   پژوهش در ایرانداک را استادان و پژوهشگرانی در سه پژوهشکده به انجام می‌رسانند. دستاوردهای این مأموریت، افزون بر گسترش مرزهای دانش و حل مسائل خرد و کلان ملی و سازمانی؛ به شکل گزارش، کتاب، مقاله نشریه، مقاله همایش، سخنرانی، و میزگرد نیز ارائه می‌شوند. انتشار پژوهش‌نامه مدیریت و پردازش اطلاعات نیز بخشی از کار پژوهش در ایرانداک است که شروع آن به سال 1351 بازمی‌گردد. بسیاری از خدمات پژوهشی ایرانداک هم از سال 1350 به این سو، به جامعة علمی کشور عرضه می‌شوند.
   دستاوردهای مدیریت دانش و اطلاعات علمی و فنی کشور در سامانه‌ها و پایگاه‌های اطلاعات ارائه می‌شوند. در این میان، پایگاه اطلاعات گنج با صدها هزار رکورد؛ از بزرگ‌ترین، دیرین‌ترین، و پربازدیدترین پایگاه‌های اطلاعات علمی و فنی کشور است. اطلاعات پایان‌نامه‌ها و رساله‌ها و پیشنهادیه آنها که در ایرانداک بهثبت می‌رسند، بی‌همتاست. تولید ارزش افزوده و اطلاعات پشتیبان و همچنین تحلیل اطلاعات، بخشی دیگر از مدیریت دانش و سامانه‌های پیشینه پژوهش، همانندجو، دروازه اطلاعات علمی ایران، اصطلاح‌نامه‌، راهنمای پژوهش و پژوهشگران، و نمای مقاله‌های ایرانیان در جهان نمونه‌هایی از آنها هستند.

پژوهشگاه علوم و فناوری ایران

ادامه مطلب
منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : اطلاعات ,ایرانداک ,علمی ,دانش ,مدیریت ,کشور ,اطلاعات علمی ,مدیریت دانش