دکتر پیغامیدکتر عادل پیغامی، عضو هیات علمی دانشگاه امام صادق و استاد اقتصاد است و از جمله افرادی است که در اولین نشست راهبردی محضر مقام معظم رهبری سخنرانی کرد. به گفته خودش بیش از بیست سال است که در باب تحول درعلوم انسانی تامل کرده و البته این دغدغه در سخنانش موج می زند. آنچه پیش روی شماست نتیجه نزدیک به سه ساعت گفت و گوی با ایشان است؛ایشان در این گفتگو به بیان حلقات زنجیره ی مدیریت دانش و تحول علوم انسانی پرداختند و در هربخش مثال هایی را بیان کردند و ضمنا به آسیب شناسی تحول در علوم انسانی در ایران نیز پرداختند

حلقات نامبرده ایشان که بسیار کامل و جامع هستند به شرح زیر است لکن تفصیل این حلقات را می توانید در متن مصاحبه مشاهده کنید

1.نظریه پردازی 

2.شاخص سازی 

 3.تعیین علوم انسانی در کشورداری

       4.فرهنگ سازی و رفتار سازی 

       5.مدیریت آموزش و پژوهشی و نظام کارآمد آموزشی و پژوهشی 

       6.مدیریت اطلاعات 

        7.مدیریت دانش

         8.آینده پژوهی

         9و10-تاریخ علم و تاریخ وقایع


        11و 12- علوم مضاف و علوم درجه 2


         13.توجه به علوم انسانی مضاف

      14.مدیریت منابع انسانی اسلامی 

این چهارده تا حلقه حرکت رو به جلو تولید علم و تحول در علوم انسانی را در جلو دیدگان ما قرار می دهد. ترتیب این حلقه تا حدی مهم است ولی اینها به گفته جناب دکتر برش هایی است از آنچه در جریان تولید کشور رخ می دهد

مطالعه این گفت و گوی بسیار جالب را در لینک زیر دنبال کنید

 

                                      متن مصاحبه با دکتر پیغامی

منبع : مطالعات سیاستگذاری آموزش عالی
برچسب ها : علوم ,انسانی ,مدیریت ,تحول ,تولید ,حلقه ,علوم انسانی ,مدیریت دانش